เติมแคสเซิฟเวอร์ 1.8

อัตราการเติมเงิน

ราคา ไอเทมที่ได้
50 5 Cash
90 9 Cash
150 15 Cash
300 30 Cash
500 50 Cash
1000 100 Cash