วันที่ : ไม่จำกัด
คะแนน VIP จำนวนวันที่ได้ คำอธิบาย
100 VIP 28 - sethome โดยใช้เตียง
- /home ได้ที่ spawn
- tpa ได้
150 SVIP 28 เหมือน VIP ทั้งหมด
- Sethome ได้ใน nhomezone หรือ fhomezone
- /hat