วันที่ : ไม่จำกัด
คะแนน VIP จำนวนวันที่ได้ คำอธิบาย
50 VIP 28 - sethome โดยใช้เตียง
- /home ได้ที่ spawn
- tpa ได้
- EXP ไวขึ้น 2 เท่า (+100%)
100 SVIP 28 เหมือน VIP ทั้งหมด
- Sethome ได้ใน nhomezone หรือ fhomezone
- /hat
- EXP ไวขึ้น 4 เท่า (+400%)
- โอกาสของสกิลต่างๆเพิ่มขึ้น 33.33% (ไม่รวม Repair)
- Cooldown SKill ไวขึ้น 25%
- ใช้ Skill ได้นานขึ้น 4 วินาที